Մարքեթինգային ռազմավարություն

Ձեզ ենք ներկայացնում միջազգային չափանիշներին համապատասխան մարքեթինգային ռազմավարության կազմման քայլ առ քայլ ուղեցույցը

Մարքեթինգային ցանկացած ռազմավարություն անկախ ոլորտից կազմված է լինում հստակ մասերից։ Ոլորտից կախված՝ կարող են լինել ավել կամ պակաս կետեր, սակայն միջազգային ստանդարտները հետևյալն են․

Բրիֆ - ներառում է ապրանքի կամ ծառայության մասին բրենդի ներկայացուցչից մարքեթոլոգին տրված ինֆորմացիան բրենդի առջև դրված նպատակների, դրանց հասնելու ուղիների վերաբերյալ հստակ պատկերացում կազմելու համար։

Արտաքին միջավայրի վերլուծություն - նախքան որոշակի լուծումներ առաջարկելը անհրաժեշտ է կատարել հետազոտություն։ Առաջին քայլը արտաքին միջավայրի վերլուծությունն է, որը իրականացվում է մարքեթինգային հստակ մոդելների միջոցով և նպատակ ունի հասկանալու՝ ինչ արտաքին և ներքին գործոններ կան, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ բիզնեսի վրա, և թե ինչպես կարելի է դրանցից ստանալ առավելագույն օգուտ՝ նվազեցնելով ռիսկերը և մեծացնելով հնարավորությունները։

Թիրախային լսարանի վերլուծություն - մարքեթինգային ռազմավարության ամենակարևոր կետերից մեկն է, որը օգնում է հասկանալ, թե ում է ուղղված պրոդուկտը։ Այս վերլուծությունը ևս արվում է կոնկրետ մեթոդների միջոցով, որոնք ավելի հաճախ կիրառում են սոցիոլոգները՝ օգնության գալով մարքեթոլոգներին։

Կատեգորիայի վերլուծություն - վերլուծվում է ապրանքների կամ ծառայությունների ոլորտը՝ բացահայտելով շուկայում առկա դրությունը։

Մրցակիցների վերլուծություն – հետազոտության այս փուլում անհրաժեշտ է առանձնացնել բրենդին մոտ գտնվող մի քանի մրցակիցների և կատարել համեմատական վերլուծություն՝ նախապես սահմանելով վերլուծության հստակ չափորոշիչներ։

Գնագոյացում - ավարտելով վերլուծությունները՝ կարելի է արդեն սահմանել ապրանքի կամ ծառայության գինը՝ հասկանալով, թե որ գնային սեգմենտն է ավելի նպատակահարմար զբաղեցնել։

Կրեատիվ կոնցեպտի մշակում - այս փուլում սահմանվում է բրենդի ասելիքը, որը հետագա կոմունիկացիաներում պետք է փոխանցվի սպառողին՝ արդեն իսկ հետազոտությունների հիման վրա որոշված և լավագույն կերպով համակցված գովազդային ալիքներով ու հաճախականությամբ։
Գովազդային ալիքների ընտրություն – մարքեթինգային նպատակից կախված՝ որոշվում են գովազդային կոնկրետ ալիքներ, որոնցով այս կամ այն փուլում պետք է ներկայացվի բրենդի ասելիքը։ Իսկ այդ ընտրությունը կատարվում է՝ հաշվի առնելով գովազդի ալիքների որոշակի հատկանիշներ՝ վիզուալ կոնտակտի առկայությունը, տևողությունը, հաճախականությունը և այլն։

KPI-ների սահմանում – մարքեթինգային ռազմավարության կազման վերջին փուլում սահմանվում են արդյունքային չափման ցուցանիշները (KPI-ները), որոնցով հնարավոր կլինի հասկանալ՝ արդյոք դրանք բերել են ցանկալի արդյունքին, թե՝ ոչ։

Made on
Tilda